Legal

Persoanele care doresc să susțină financiar (și, în anumite cazuri, și sub formă de bunuri sau servicii absolut necesare activității jurnalistice) jurnalismul independent și pus în serviciul public practicat de Asociație, o pot face printr-o donație către Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM (denumită în continuare Asociația).

Toate donațiile vor fi folosite exclusiv pentru susținerea proiectelor editoriale derulate de Asociație și publicate pe Libertatea (libertatea.ro și ediția tipărită).

Termenii și condițiile de față reglementează relația dintre fiecare donator și Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM

În baza acestor termeni și condiții, Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM își rezervă dreptul de a accepta, refuza sau returna orice donație nedorită. Contribuțiile financiare vor fi acceptate sub forma unor donații singulare sau recurente făcute direct către Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM, așa cum este descris în următoarele paragrafe.

1. ACORD

Prin contribuția financiară oferită, susținătorul Asociației este de acord cu următoarele:

 • Liberalitatea (donatia, sponsorizarea etc) este făcută Asociației LIBERTATEA IN JURNALISM definitiv și irevocabil, fără nicio condiție sau sarcină, conform art. 9 din OUG 34/2014.
 • Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM își rezervă dreptul de a returna orice liberalitate ori de câte ori consideră că există motive întemeiate pentru asta.
 • Liberalitățile făcute către Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM vor fi folosite de către Asociație pentru a susține proiectele jurnalistice care vor fi găzduite de platformele jurnalistice indicate. Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM este singura entitate care decide cu privire la modalitatea concretă de utilizare a sumelor donate.
 • Fiecare liberalitate este supusă prevederilor din prezentul document (în continuare, ”Termeni și Condiții”), care vor reprezenta un acord legal obligatoriu între contributor/donator și Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM.

2. TIPURILE DE LIBERALITATI

Persoanele fizice sau juridice pot susține financiar activitatea editorială a Asociației LIBERTATEA IN JURNALISM prin următoarele căi:

 1. Donație singulară sau recurentă constând în transferul unor sume de bani către Asociație prin intermediul cardului bancar direct pe platforma libertatea.ro/sustine unde este folosit procesator de plati Netopia MobilPay și/sau prin transfer bancar direct în contul Asociației.
 2. Sponsorizare efectuată prin redirecționarea cotelor stabilite de lege din impozitul pe venit, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal.
 3. Sponsorizare în baza unui contract de sponsorizare reglementat de Legea Sponsorizării (nr. 32/1994) sau în baza redirecționării cotei din impozitul pe profit/pe venitul microîntreprinderilor, conform prevederilor Codului Fiscal.

3. PLATA DONAȚIILOR RECURENTE

Prin acceptarea efectuării unei donații recurente, donatorul este de acord să plătească către Asociație valoarea aleasă a donației, periodic, în fiecare lună calendaristică.
Valoarea donației recurente poate fi modificată solicitand acest lucru printr-un mail la adresa [email protected]

Donatorul e de acord să pună la dispoziție detaliile corecte, complete și exacte pentru efectuarea unei plăți în momentul în care alege să facă o donație lunară recurentă.

Plata pentru donația recurentă se poate face prin card de credit sau card de debit.

Plata recurentă va fi retrasă din cont în fiecare lună, iar donația recurentă va continua doar până când aceasta va fi încheiată, în conformitate cu cele prevăzute în secțiunea 5 („Returnarea și anularea donațiilor”).

4. CONDIȚII

Donatorii care sunt persoane fizice trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani.

Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM nu va accepta niciun fel de liberalitati de la persoane fizice sau juridice implicate în sfera politică sau a caror imagine publica poate dauna in orice fel Asociatiei.

Valoarea totală maximă acceptată a unei singure donații (donație singulară) prin card bancar sau direct în contul Asociației, de la orice contributor, este de 20.000 lei.

Limita menționată anterior nu se aplică și donațiilor realizate prin redirecționarea unei cote din impozitul pe venit sau sponsorizărilor efectuate prin intermediul contractelor de sponsorizare sau ca urmare a redirecționării impozitului pe profit/pe venitul microîntreprinderilor conform dispozițiilor Codului Fiscal.

Valoarea totală maximă acceptată a unei plăți lunare aferentă unei donații recurente, prin intermediul platformei libertatea.ro/sustine, sau direct în contul Asociației, de la orice contributor, este de 2.000 lei Valoarea minima a unei donatii prin intermediul platformei libertatea.ro/sustine este de 10 lei.

5. ADMINISTRAREA DONAȚIILOR

Toate donațiile către Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM se vor face prin intermediul paginii „Susține” de pe platforma libertatea.ro, prin intermediul platformelor terțe care reprezintă Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM, sau prin transfer bancar în conturile Asociației.

Donațiile către Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM ce vor fi procesate de către unul dintre furnizorii noștri de plăți vor fi păstrate de acesta până când vor fi transferate către contul bancar al Asociației.

Fiecare donație va fi identificată de un număr unic al furnizorului de plată (ID/ cod de tranzacție), deci este rambursabilă individual și va fi procesată separat de către Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM.

Din momentul în care donația este procesată, Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM va fi beneficiarul legal, cu depline drepturi asupra valorii integrale a contribuției financiare. Donatorul nu are dreptul la restituirea contribuției în alte circumstanțe decât cele specificate în prezentele ”Termeni și condiții”.

Donatorul nu primește niciun beneficiu în schimbul contribuției sale financiare și nu are niciun drept să influențeze politica editorială sau producția materialelor jurnalistice gestionate de Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM.

6. RETURNAREA ȘI ANULAREA DONAȚIILOR

Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM își rezervă dreptul de a returna orice donație de câte ori consideră necesar, inclusiv atunci când crede că acceptarea contribuției financiare ar intra în conflict cu misiunea, valorile sau interesele Asociației sau când sursa contribuției sau intențiile donatorului ar putea afecta independența sau reputația Asociației.

Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM își rezervă dreptul de a face toate verificările necesare pentru a determina că o astfel de cerere este legitimă, inclusiv de a cere donatarului informații și documente în acest sens. Rambursarea efectivă a plății va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare de la momentul în care Asociația consideră că decizia de rambursare este legitimă.

Orice donație refuzată va fi rambursată în contul din care a fost făcută plata.

Donatorul poate înceta plățile aferente unei donații recurente oricând printr-un mail către [email protected]

Încetarea plăților aferente unei donații recurente are loc doar pentru viitor, fără a afecta în vreun fel plățile deja efectuate și fără a exista obligația Asociației de a rambursa sumele deja primite.

7. TRANSPARENȚA DONAȚIILOR

Asociatia LIBERTATEA IN JURNALISM își rezervă dreptul de a:

 • Solicita numele complet și datele de contact ale donatorului.
 • Solicita donatorului orice alte informații pe care le consideră necesare sau de dorit pentru a determina proveniența contribuției.
 • Efectua orice alte investigații pentru a determina proveniența donației.
 • Dacă donatorul refuză să furnizeze orice informație solicitată de Asociație în conformitate cu clauza 5, Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM poate refuza și returna contribuția donatorului ori de câte ori dorește acest lucru.

8. PROTECȚIA DATELOR

Mai multe informații despre cum gestionăm datele dumneavoastră personale puteți găsi expuse separat în politica de confidențialitate a Asociației, de aici.

9. DEROGARE DE RĂSPUNDERE

Nici Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM, și nici o altă persoană afiliată, angajat, agent, director sau contractant al Asociației nu va răspunde pentru nicio pierdere suferită de un donator sau de o altă persoană, care rezultă din sau are legătură, în mod direct sau indirect, cu vreo donație, inclusiv pentru pierderea veniturilor, pierderea profitului, pierderea afacerii sau a beneficiilor nerealizate, pierderea de folosință, pierderea fondului comercial, pierderea de date, indiferent dacă astfel de pierderi sunt cauzate prin neexecutarea contractului, prin fapte ce atrag răspunderea civilă, sau în orice alt mod, cu excepția cazului în care exonerarea sau limitarea răspunderii nu este permisă de legislația aplicabilă.

10. DIVERSE

Dacă una dintre prevederile din ”Termeni și condiții” este considerată ca fiind invalidă, ilegală sau inaplicabilă de către autoritățile competente, din orice motiv, respectiva prevedere va fi eliminată sau limitată în măsură minimă, astfel încât celelalte dispoziții rămase din ”Termeni și condiții” să rămână în vigoare în întregime.

”Termeni și condiții” constituie întregul acord încheiat între donator și Asociația LIBERTATEA IN JURNALISM, în ceea ce privește contribuția financiară făcută.

Prevederile din ”Termeni și condiții” nu au scopul de a oferi vreun beneficiu contractual vreunei terțe persoane.

Acordul și orice obligații necontractuale care reies din acesta vor fi reglementate de legislația română în vigoare și vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din România.

11. CONTACT

Dacă aveți vreo întrebare sau nemulțumire cu privire la donația dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați folosind oricare dintre datele de contact de mai jos: Prin email la adresa: sustine@libertatea.roPrin email la adresa: [email protected]
Prin poștă la adresa: Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Center, sector 2, BucureștiPrin poștă la adresa: Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Center, sector 2, București

Închide